• Atliekame visų tipų nešiojamų ir vežiojamų gesintuvų patikrą, pildymą ir remontą.
 • Gesintuvų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 ir Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360.
 • Atliekame pirminių gaisro gesinimo priemonių parinkimą pagal gesinimo medžiagą, gaisro klasę, patalpų plotą ir t.t.
 • Gesintuvus techninei priežiūrai iš užsakovo paimame  ir grąžiname savo transportu. Darbus atliekame per per 2-3 darbo dienas (arba greičiau). Esant pageidavimui, paliekame užsakovui reikiamą skaičių pakaitinių gesintuvų. Užsakovui pageidaujant, sudarius sąlygas pasijungti elektros tiekimą, gesintuvų patikrą ir pildymą atliekame užsakovo įmonėje, specialiai įrengtame automobilyje.
 • Atliekame gesintuvų korpusų hidraulinį bandymą. Hidrauliniai bandymai privalomi visų tipų gesintuvams kas dešimt metų.
 • Atliekame vidaus priešgaisrinio vandentiekio techninę priežiūrą (gaisrinių čiaupų, kranų patikrą, sistemos plovimas, slėgio patikra, gaisrinių rankovių bandymas ir perkrovimas).
 • Visi pirminių gesinimo priemonių techninės priežiūros darbai atliekami specializuotose dirbtuvėse Šiauliuose, Kupiškio g. 3.
 • Sudarius pirminio gaisro gesinimo priemonių techninės priežiūros sutartį, atliekame gesintuvų patikros galiojimo kontrolę, taikome lanksčią nuolaidų sistemą.

 • Gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai apgadinimai, korozija, dažų dangos kokybė ir kt.);
 • Slėgio matuoklio rodmenų patikra ir galimų gedimų nustatymas;
 • Paleidimo – uždarymo mechanizmo patikra, galimų gedimų nustatymas (esant reikalui remontas ar keitimas);
 • Gesinimo miltelių persijojimas (esant reikalui);
 • Gesintuvo užpildymas (esant poreikiui);
 • Gesintuvo žarnelės  ar purkšto patikra (esant reikalui remontas ar pakeitimas);
 • Gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo paleidimo –uždarymo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.
 • Gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai apgadinimai, korozija, dažų dangos kokybė ir kt.);
 • Paleidimo – uždarymo mechanizmo patikra, galimų gedimų nustatymas (esant reikalui remontas ar keitimas);
 • Gesintuvo užpildymo patikra pasveriant;
 • Gesintuvo užpildymas CO2 dujomis (esant reikalui);
 • Gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo žarnos ir difuzoriaus patikra (esant reikalui remontas ar pakeitimas);
 • Gesintuvo paleidimo –uždarymo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.
 • Gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai apgadinimai, korozija, dažų dangos kokybė ir kt.);
 • Paleidimo mechanizmo patikra, galimų gedimų nustatymas (esant reikalui remontas ar keitimas);
 • Slėgio matuoklio rodmenų patikra ir galimų gedimų nustatymas;
 • Gesintuvo užpildymas gesinimo medžiagomis;
 • Gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo žarnelės  ir putų generatoriaus patikra (jei reikia remontas ar pakeitimas);
 • Gesintuvo paleidimo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.